Honeyman, Gordon, Stefania Gianolio, Lucia Robustini, Pablo Diaz-Kruik, and Francesca Paradisi. 2022. “Swiss Science Concentrates”. CHIMIA 76 (9):792. https://doi.org/10.2533/chimia.2022.792.